Moxování je součástí tradiční čínské medicíny, která k nemocem přistupuje na základě celostního přístupu, kdy se sálavým, hluboko prohřívajícím teplem uvolňují akupunkturní dráhy a aktivizují akupunkturní body, čímž se znovu nastoluje rovnováha toku vitální energie a v důsledku toho i schopnost těla napravovat sebe sama a čelit škodlivinám. Moxováním se dociluje prohřátí, zklidnění a uvolnění vybraných míst těla - postižených ploch nebo akupunkturních bodů.

Je třeba zdůraznit, že se k prohřívání používá přírodního způsobu léčby - to jest tepla sálajícího při doutnání nejjemnějších částí mladých květů pelyňku, někdy i v kombinaci s jinými bylinkami.