Neuvěřitelně dlouhá tradice existence čínské fytoterapie zanechala příštím generacím bohatství desetitisíce léčivých drog, povětšině rostlinné ale i minerální říše, přičemž řada z nich byla užívána i v léčivé dietetice podle hesla: „císaři je třeba podat léčivo tak, aby nebyl znechucen.“ Využití léčivých bylin je jedním z hlavních prostředků léčby a prevence onemocnění tradiční čínskou medicínou.

Každá léčivka má zvláštní vlastnosti:

  • chuť
  • povahu
  • tropismus - působení na meridiány

Znalost těchto vlastností je podstatná pro stanovení správného terapeutického postupu a dosažení léčebného úspěchu. Nejúčinnější formou užívání jsou odvary, kdy je směs bylin ponořena do vody a přivedena k varu. Tímto způsobem se získá tekutý odvar, který je užíván v klinické praxi. Existují i další lékové formy běžně užívané i na západě, které splňují moderní kriteria kvality. Patří sem pokroutky, tablety, tinktury, sirupy i náplasti.

Hlavní výhodou fytoterapie v praxi je to, že pacienti mohou mezi návštěvami lékaře sami používat čínské prostředky a postupně měnit svou životosprávu.