Čínská medicína je jedním z vzácných příkladů lékařství, které přežilo v živé tradici několik tisíciletí. Patří mezi komplexní systémy lékařského myšlení a umožňuje nalézat odpovědi na zdravotní problémy, se kterými se setkáváme v moderní společnosti. Od svého počátku přistupovala čínská medicína k člověku z hlediska pohybu a rovnováhy v rámci snahy chápat zákonitosti a jejich souvislosti. Zásady, jimiž se tradiční čínská medicína řídí, pocházejí z přírodního studia člověka, jeho okolí i vztahu mezi nimi.

Hlavní léčebné metody tradiční čínské medicíny 

  • fytoterapie,
  • akupunktura,
  • masáže,
  • cvičení
  • a dietetika

Tradiční čínská medicína má vlastní diagnostický systém zdokonalovaný a ověřovaný stovkami generací po několik tisíc let. Hlavní předností tohoto systému, založeného na koncepci taoismu, je možnost předcházet rozvoji onemocnění vyvažováním dvou protikladných složek v těle - yinu a yangu. Tím směřuje k dosažení potřebné rovnováhy a harmonie.

Tradiční čínská medicína je ojedinělý systém léčení, jehož kořeny lze nalézt v dílech starších více jak 2000 let. Takto dlouhá tradice byla v Číně podmíněna nejen ústním předáváním z otce na syna ale i pravidelným vydáváním knih ediktem císaře, který měl zájem na tom aby se zachovaly a předávaly zkušenosti nejlepších lékařů i budoucím generacím.

Základem tradiční čínské medicíny je prevence

Čínští mudrci se věnovali podrobnému rozpracování kategorií yin a yang zhruba tři století kolem počátku našeho letopočtu. V oblasti přírodních věd a lékařství pak bylo do této teorie vetknuto množství odpozorovaných poznatků z přírody, které i dnes vytváří velmi zajímavou databázi informací o fungování lidského těla v souvislosti s počasím, zátěží a věkem. Člověk je zde vnímán v integrální jednotě se svým prostředím, přírodou, ročním i životním obdobím. Nemoc je chápána jako proces jehož kořínky lze vystopovat daleko před tím než opravdu propukne jeho závažná fáze.

Léčit nemoc až když propukne je podle slov čínského klasika jako: „kopat studnu když už jsme žízniví, kout meče když už jsme napadeni nepřítelem“. Pro lékaře tradiční čínské medicíny spíše platí heslo: „působit na to co tu ještě není“. Odtud vysoce preventivní systém práce.

Ať už se jedná o akupunkturu, čínské masáže, čínská cvičení či fytoterapii spojenou s dietetikou. To vše dohromady spojuje jednotná taoistická koncepce vyšetřování a diagnostiky.

Co je to diagnostika

Čínská diagnostika je propracovaný systém zjišťování zdravotního stavu pacienta. Základními metodami jsou naslouchání, pozorování, dotazování, diagnostika jazyka a diagnostika pulsu. Výsledky jednotlivých metod ústí v určení diagnózy a stanovení léčby. Terapeutovi se z dílků skládačky tvoří pomalu celý obrázek zdravotního stavu pacienta.